Techniekoriëntatie

In Nederland is er een groot tekort aan goed opgeleide technici. Knooppunt Techniek legt de verbinding tussen scholen en technische bedrijven. Het is goed om de krachten te bundelen, interesse te wekken voor techniek en technologie en zo de instroom naar technische opleidingen te bevorderen om het te personeelstekort terug te dringen.

Het belang van techniekoriëntatie

Techniekoriëntatie is hierbij van groot belang en begint al op de basisschool. Het Techniekpact heeft in afgelopen jaren een basis gelegd voor het invoeren van wetenschap en technologie in het primair onderwijs en het versterken van bètatechniek in het voortgezet onderwijs. Bij de start van het Techniekpact, ruim zes jaar geleden, werd gesteld dat er een verdubbeling nodig was van het aantal jongeren dat voor bètatechniek kiest. In het hoger beroepsonderwijs en de universiteit is een beweging richting techniek ingezet. Het mbo blijft achter, terwijl de vraag naar mbo’ers groter wordt. Daarom richt Knooppunt Techniek zich ook op zij-instromers. Voor jongeren, die bijvoorbeeld podium- en evenemententechniek hebben gedaan, is de stap naar elektrotechniek niet groot. Hun kennis is hard nodig om de energietransitie te helpen oplossen.

Ontdek de wereld van techniek en technologie

Kinderen en jongeren die ervaring hebben opgedaan met moderne technieken en met de wereld waar die technieken en technologie gebruikt worden, zijn beter in staat om zich verder te oriënteren op het werkveld en de beroepen waar techniek belangrijk is. Het helpt hen ook om te ontdekken hoeveel techniek zij al beheersen. Landelijk, maar ook in regio Foodvalley is er een groot aanbod op het gebied van techniekoriëntatie. Knooppunt Techniek helpt je graag om via verschillende activiteiten de wereld van techniek en technologie te ontdekken.

Aanbod in regio Foodvalley

Hieronder vind je per doelgroep het aanbod voor het po, vo en zij-instromers.

Meer weten?

Wil je meer weten over het aanbod of heb je vragen? Neem contact met ons op via info@knooppunttechniek.nl of bel (0318) 664 220. We helpen je graag verder.

Staat jouw regionale activiteit op het gebied van techniekoriëntatie er niet tussen? Informeer ons en als het past binnen het aanbod, voegen we deze toe aan het overzicht. Samen maken we werk van kiezen, leren en werken in de techniek.