Techniekpact Regio Foodvalley

Verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt & Terugdringen tekort technisch personeel

Om zorg te dragen voor voldoende en goed opgeleid technisch personeel voor de banen van nu en morgen slaan ondernemers, overheden en het onderwijs de handen ineen met het Techniekpact Regio Foodvalley. Het Techniekpact heeft tot veel nieuwe regelingen, samenwerkingsverbanden en kennisuitwisseling geleid. Ook op regionaal niveau is er de afgelopen jaren succesvol invulling gegeven aan dit initiatief. De sterke regionale samenwerking werkt. Partijen weten elkaar te vinden. Daarom is er besloten deze samenwerking voort te zetten en het initiatief op regionaal niveau verder door te ontwikkelen.

Samen een structurele verandering teweegbrengen
Via verschillende activiteiten en initiatieven willen we via dit programma een bijdragen leveren aan het verbeteren van de relatie onderwijs-arbeidsmarkt, om zo bijvoorbeeld het te kort van techniekdocenten terug te dringen door de inzet van hybride docenten. Ook streven we ernaar technologie en digitalisering als verplicht onderdeel op te laten nemen in elke opleiding. Daarnaast willen we met dit programma ervoor zorgen dat er meer jongeren, waaronder ook jongeren met een niet-westerse achtergrond en meisjes, maar ook juist zij-instromers kiezen voor techniek. En via het projectonderdeel ‘Een leven lang ontwikkelen’ bedrijven en technisch personeel stimuleren om zich te blijven ontwikkelen. Het Techniekpact brengt partijen samen. Want alleen gezamenlijk kunnen we een structurele verandering teweegbrengen in regio Foodvalley.

Knooppunt Techniek verzorgt programmamanagement
In het Techniekpact werken de volgende partijen nauw samen: Knooppunt Techniek, Regio Foodvalley, Food Valley Netwerk VO-HO, Wageningen University, vo, mbo, hbo, wo-onderwijs, opleidingsbedrijven, werkgevers- en brancheorganisaties. Knooppunt Techniek verzorgt het programmamanagement van het Techniekpact Regio Foodvalley. Meer weten? Ga naar Techniekpact.nl.

Nieuws
Hybride docentschap: waardevol voor onderwijs én bedrijfsleven

Agenda
Bekijk hier de activiteiten die georganiseerd worden binnen dit programma.

Meer informatie?
Wil je meer weten over het Techniekpact? Bezoek dan eens de website Techniekpact.nl.