30
mrt

Bootcamp ICT Campus 2021 – ‘Studenten leveren met ICT een bijdrage aan wereldvoedselvraagstuk’

Van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 maart organiseerde ICT Campus samen met studenten, docenten en lokale ondernemers de succesvolle ‘Bootcamp ICT Campus 2021’. Het event werd vanuit de studio in het Technova College gehost. Op 10 verschillende locaties in Regio Foodvalley werkten 134 studenten hybride aan 10 vraagstukken van 8 ondernemers. Op vrijdag 26 maart beoordeelde een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en ondernemers de resultaten. De jury verkoos het team studenten dat een praktisch advies uitbracht voor Boerderij Het Witte Water uit Nijkerk om de groeisnelheid van meelwormen te voorspellen en te optimaliseren als winnaar. Deze nieuwe eiwitbron is nodig om aan de toenemende vraag van de groeiende wereldbevolking te voldoen.

In gemixte teams apps en dashboards ontwikkelen

Na het succes van de Hackathon tijdens de Digital Days op 12 februari, bouwden de studenten verder aan de resultaten en werkten zij aan nieuwe vraagstukken van lokale ondernemers. De teams bestonden uit studenten van de Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Aeres MBO en het Technova College. In gemixte teams van vijf tot acht deelnemers werkten zij aan vragen zoals: ‘Hoe kunnen operationele teeltdata vanuit de kas worden gebruikt om de bedrijfsvoering van tuinbouwbedrijven te optimaliseren?’, ‘Hoe kunnen we fijnstof in pluimveestallen meten, zonder dat sensoren verstoppen?’ en ‘Ontwikkel een app voor de Feed Calculator die studenten van het Aeres TCI kunnen gebruiken, om te leren hoe veevoer wordt geformuleerd op de juiste samenstelling voor diverse soorten vee.’ De lat lag hoog, maar de resultaten mogen er zijn! Er zijn daadwerkelijk apps ontwikkeld en dashboards gebouwd die betekenisvolle data laten zien voor bedrijven.

Een mooie bijdrage aan het wereldvoedselvraagstuk

In opdracht van Boerderij Het Witte Water uit Nijkerk onderzochten studenten van het winnende team of er op basis van de aangeleverde data een verband te leggen is tussen het natuurlijke ritme van de meelwormen en de groeisnelheid. En welke variabelen invloed hebben op de verschillende cyclus en hoe verschillend de groei is over het gehele jaar heen en waar dat aan ligt? Samen onderzochten zij de aangeleverde data en brachten een advies uit. Zo adviseerden zij om de groei goed te blijven monitoren, de oogstmomenten terug te laten komen in de data en de temperatuur en luchtvochtigheid goed in te stellen om zo optimale omstandigheden te creëren voor de meelwormen. Omdat insecten zich snel kunnen vermenigvuldigen, liggen hier grote kansen voor insecten als alternatieve eiwitbron. De voedingswaarde van insectenvlees is vergelijkbaar met die van gewoon vlees, terwijl voor de productie van één kilo eetbaar product de koudbloedige insecten veel minder voer nodig hebben dan warmbloedig vee. Ten slotte is de uitstoot van broeikasgassen wel honderd keer lager dan bij een varken of rund. Insecten vormen dus een duurzame en economisch interessante oplossing voor het wereldvoedselvraagstuk.

Onderwijs blijft aansluiten op vragen van de toekomst

Herman Julsing, projectleider van ICT Campus: “Het is een mooie samenwerking en een prachtige win-winsituatie voor het onderwijs en ondernemers. Het onderwijs neemt de resultaten mee voor de beoordeling van de studenten, heel praktisch en waardevol. Met de initiatieven van ICT Campus zorgen we ervoor dat het onderwijs aan blijft sluiten op vragen van de toekomst en stimuleren we dat er meer jongeren kiezen voor een ICT-opleiding. Wij kijken nu al uit naar een volgende Hackathon en Bootcamp. Naar verwachting vinden deze plaats in het najaar van 2021 en het voorjaar 2022.”

Rol Knooppunt Techniek

Voor dit initiatief brachten wij in opdracht van ICT Campus verschillende partijen met elkaar in verbinding en ontwikkelden we samen mooie en uitdagende opdrachten voor de deelnemende studenten.