27
sep

Wanneer moet de knop om?

Energietransite Academie in gesprek met het bedrijfsleven

De energietransitie vraagt van bedrijven zich aan te passen. Maar wanneer? De huidige tijd vraagt al veel van bedrijven in de bouw en installatiesector, met stijgende grondstofprijzen, netcongestie, vinden van gekwalificeerd personeel. Om maar een paar te noemen. Wat nationaal speelt, zien we ook terug in de regio. Bedrijven passen zich aan, vernieuwen, maar het tempo verschilt. En nieuwe bedrijven starten, zien juist kansen in de energietransitie.

Tempo van koplopers of brede bedrijfsleven?

De vraag die voorligt bij de Energietransitie Academie is dan ook: hoe snel gaan we? Pakken we door, met het risico een grote groep bedrijven kwijt te raken? Of steken we in op die grote groep, met het risico dat we ambities moeten bijstellen en verwijderd raken van de doelstellingen die de regio heeft gesteld? We hebben meerdere opties onderzocht om uiteindelijk twee scenario’s te formuleren: een scenario waarin het brede bedrijfsleven meekan en een scenario waarin we inzetten op het tempo van de koplopers uit het bedrijfsleven. In de gesprekken van de afgelopen periode worden wij gesterkt in onze ambitie om de Energietransitie Academie verder op te bouwen samen met de koplopers. De vraag ligt komende week bij de stuurgroep voor met welk scenario zij verder willen.

Bouwen aan community

De volgende stap in het opstarten van de Energietransitie Academie is toetsen bij een groep ondernemers uit de sector wat ons hierin nog verder te doen staat. Wij zien drie relevante transities: warmte, energie en materialen. Herkennen zij zich hierin? Wat hebben ze hierin nodig, in kennis en kunde? Hoe kunnen wij hen hierin helpen? De gesprekken met de ondernemers is het begin van het bouwen aan een community waar wij van ondernemers en ondernemers onderling van elkaar leren in de transitie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat binnen de community ondernemers, overheden en opleiders samen werken aan de professionalisering en werving van medewerkers.