01
nov

Vooraanmelding Sterk Techniekonderwijs

Op initiatief van Knooppunt Techniek hebben de vmbo-scholen met de technische profielen ‘Bouwen, Wonen en Interieur’, ‘Mobiliteit en Transport’ en ‘Produceren, Installeren en Energie’ de handen in één geslagen. Afgelopen week is er een vooraanmelding gedaan bij de Dienst Uitvoering Subsidies van het Ministerie van OC&W. In de komende maanden wordt, samen met andere vo-scholen en het regionaal bedrijfsleven een plan opgesteld dat in maart wordt ingediend. Doelstelling: een duurzaam en dekkend aanbod van techniekopleidingen in de FoodValley en een versteviging van de relatie van het onderwijs met het bedrijfsleven.

Knooppunt Techniek neemt gedurende de planvorming het programmamanagement voor haar rekening.

Meer info: www.sterktechniekonderwijs.nl