12
dec

Van Academy naar Platform

In opdracht van de stuurgroep Human Capital van de Regio Foodvalley hebben Dennis Gudden en Joop Hazeleger in het afgelopen jaar gewerkt aan het opzetten van een Energietransitie Academy. Onderzoek heeft uitgewezen dat er een vraag vooraf gaat aan de vraag naar de goed opgeleide technische professionals. Opdrachtnemers geven aan dat de opdrachtgevers bepalend zijn voor de personeelsvraag; de uitvraag bepaalt voor een deel de personeelsbehoefte. Om de opleidingsvraag scherp te krijgen is besloten om in 2024 te werken aan een community waarin opdrachtgevers, opdrachtnemers en opleiders elkaar rond de thema’s warmte, energie en materialen ontmoeten. De stuurgroep Human Capital ondersteunt de verschuiving van de opdracht.

In 2024 zoeken Dennis en Joop vanuit het Platform-E contact met de verschillende stakeholders