11
feb

Knooppunt Techniek verbindt partijen en ontwikkelt opdrachten voor Hackathon

Op vrijdag 12 februari gaat de online Hackathon, onderdeel van de Digital Days, van start. Hoe zorgen we er samen voor dat wij met z’n allen gezond blijven leven? Hier is onder andere kennis, bewustwording en innovatie voor nodig. Innovatievraagstukken vragen om data-analyse en creatieve oplossingen. Maar liefst 167 deelnemers gaan in 26 teams aan de slag met 9 vraagstukken van 7 bedrijven uit de regio. Voor dit initiatief bracht Knooppunt Techniek verschillende partijen met elkaar in verbinding en ontwikkelden we samen mooie en uitdagende opdrachten voor de deelnemende studenten.

Benieuwd naar de opdrachtgevers en opdrachten?

Hieronder een korte samenvatting van de innovatieve vraagstukken die allen bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Meer weten over deze opdrachten? Via de link ‘lees meer’ onder de opdrachtomschrijvingen kom je terecht op de website van ICT Campus. Hier worden de opdrachten uitgebreid toegelicht.

 • Van PowerBI tot de toekomst van retail
  Mprise en InfoSupport ontwikkelden samen drie mooie opdrachten. Studenten onderzoeken hoe ze de kloof tussen kas en kantoor kunnen dichten met behulp van PowerBI-dashboards. Ook onderzoeken ze op welke manier er efficiënter gewerkt kan worden met behulp van Augmented Reality. En vraagt InfoSupport de studenten om met IT-oplossingen te komen voor retailers, gezien de veranderende wereld door Covind-19, die de meest voorkomende problemen (helpen) oplossen.
  Lees meer.
 • Van klimaatmonitoring bij diertransport tot fijnstofmonitoring
  IoT Solutions Partners ontwikkelden samen met Van Ravenhorst Transport, het Lectoraat Logistiek HAN, het Poultry Expertise Centre en Melkveebedrijf Marke drie mooie opdrachten. Van klimaatmonitoring bij diertransport tot fijnstofmonitoring en het meten van bodemkwaliteit.
  Lees meer.
 • Van het verminderen van stikstofuitstoot tot vraagstukken over meelwormen
  Studenten mogen voor Aeres aan de slag met de Feed Calculator van Aeres voor de optimalisatie van voersamenstelling om (stikstof) uitstoot te verminderen. Het Witte Water heeft een tweetal interessante vraagstukken over meelwormen en in welke mate data hun groei kan voorspellen en in hoeverre de levenscyclus hier op van invloed is.
  Lees meer.

Joop Hazeleger, directeur Knooppunt Techniek: “Samen zorgen we ervoor dat het onderwijs aan blijft sluiten op vragen van de toekomst en stimuleren we dat er meer jongeren kiezen voor een ICT-opleiding.”