19
okt

Intentieverklaring Technodiscovery

Vanaf 2020 moet elke school voor primair onderwijs aandacht besteden aan Wetenschap & Technologie. De scholen in de FoodValley hebben in de afgelopen jaren regelmatig Technodiscovery bezocht. Het bestuur van de Stichting Technodiscovery heeft uitgesproken een rol te willen spelen bij de invulling van ‘Wetenschap & Technologie’. Aanvankelijk had zij het plan lesbrieven te ontwikkelen en deze te combineren met bedrijfsbezoeken, maar de roep om een fysieke locatie werd in de afgelopen maanden luider. In de afgelopen maanden hebben verschillende partijen elkaar gevonden. Besturen van primair onderwijs, Kenniscampuspartners, Provincie Gelderland, Knooppunt Techniek en het bestuur van de Stichting Technodiscovery gaan de komende maanden werken aan de realisatie van het nieuwe Technodiscovery. Op 18 oktober werd de eerste stap gezet. Samen ondertekenden ze een intentieverklaring tijdens de opening van het Technova College.