Sterk Techniekonderwijs in Regio Foodvalley


De activiteiten in het kader van Sterk Techniek Onderwijs moeten ervoor gaan zorgen dat het onderwijs beter aansluit op de vragen van de toekomst en het imago van technische beroepen verbeteren, zodat er meer jongeren kiezen voor techniek. Samen werken we aan de toekomst van Regio Foodvalley.

Krimpende groep vmbo-studenten
De regio heeft te maken met een krimpende groep vmbo-studenten en dus potentieel technisch personeel waardoor het tekort dreigt te verergeren. De krimp in de vmbo-populatie is deels een gevolg van ontgroening en heeft ook te maken met de opwaartse druk; er wordt vaker gekozen voor de theoretische leerlijnen.

Samen met het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven
Versterking van het techniekonderwijs in het vmbo is ook in Regio Foodvalley nodig. De roep om technisch geschoold personeel is groot en blijft groeien. Tegelijk is het in stand houden van technische opleidingen kostbaar. Het bijbenen van de snelle technologische ontwikkelingen vraagt veel van vmbo-scholen. Hoe we nu denken over technische beroepen is over vijf jaar vaak al achterhaald. Kortom: een goed moment om de handen ineen te slaan en samen met het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven vorm te geven aan ‘Sterk Techniek Onderwijs in Regio Foodvalley’.

Rol, missie en visie
Knooppunt Techniek heeft binnen de arbeidsmarktregio Foodvalley de vmbo-scholen die de techniekprofielen aanbieden uitgenodigd om samen met het mbo, vo-scholen en overheden een plan van aanpak op te stellen voor het versterken van het techniekonderwijs in de regio. Want juist in de techniek zijn er volop leuke en aantrekkelijke banen met goede carrièreperspectieven en inkomens.

Knooppunt Techniek verzorgt programmamanagement
Knooppunt Techniek initieert samenwerking om het vmbo-techniekonderwijs te versterken. Dit doen we onder andere door onderwijs, ondernemers en overheid met elkaar te verbinden. Knooppunt Techniek voert het programmamanagement voor het initiatief Sterk Techniek Onderwijs in Regio Foodvalley.

Techniek verstevigen in het vmbo-onderwijs
Het netwerk van scholen en bedrijven uit Regio Foodvalley heeft, met succes, een aanvraag ingediend voor versterking van het techniekonderwijs. Vanaf 2020 is er in een periode van 4 jaar ruim 8 miljoen euro beschikbaar om techniek steviger op de kaart te zetten in het vmbo-onderwijs. Samen wordt er gewerkt aan het vernieuwen van de curricula, het professionaliseren van docenten, het uitwisselen van expertise en faciliteiten en het verbeteren van de beelden bij (toekomstige) leerlingen.

Nieuws

Agenda
Regelmatig organiseren we verschillende activiteiten in het kader van ‘Sterk Techniek Onderwijs in Regio Foodvalley’. Bekijk hier onze agenda.

Meer informatie?
Wil je meer weten over Sterk Techniek Onderwijs? Bezoek dan eens de website van Sterk Techniek Onderwijs.