Energietransitie Academie

De energietransitie in Foodvalley komt op stoom: iedereen zet stappen in het verduurzamen van energie, gebouwen en omgeving. Dat leidt al jaren tot een toenemende vraag naar personeel in de energietransitie. Daarom is in de Regio Foodvalley besloten om een Energie Transitie Academie op te zetten (ETA). Hierin werken overheden, bedrijfsleven en opleiders uit de Foodvalley samen op het gebied van werving, opleiding, bijscholing en plaatsing van meer vakmensen in de sectoren energie, techniek, bouw en infra.

Knooppunt Techniek is de kwartiermaker voor de Energie Transitie Academie. De komende maanden werkt zij aan het bij elkaar brengen van alle relevante partijen in de regio, het in beeld brengen van alle opleidingen en de behoefte bij werkgevers. Joop Hazeleger en Dennis Gudden zijn vanuit Knooppunt Techniek de kwartiermakers. Joop Hazeleger: ‘Er is al jaren een groot tekort aan personeel in de techniek. De energietransitie zorgt ervoor dat dit tekort alleen maar nijpender wordt. Bedrijven willen en moeten verduurzamen en inwoners willen hun woning energiezuiniger maken. Nieuwe vormen van energieopwekking en -opslag zullen de komende jaren een plek moeten krijgen in onze regio. Daar moeten we nu op inspelen, zodat we klaar zijn om bedrijven en inwoners te ondersteunen. Bovendien bouwen we daarmee aan een toekomstbestendige, groene economie in onze regio die aantrekkelijk is om in te werken.’

‘Binnen de ETA kijken we naar de instroom van jonge mensen in de reguliere opleidingen maar ook naar zij-instromers, mensen die vanuit een ander vakgebied de stap willen maken naar de energietransitie’ vult Dennis Gudden aan. ‘De afgelopen twee jaar hebben we al successen geboekt in het werven en opleiden van bijna 60 zij-instromers in de bouw en techniek, dat moeten we nu verder opschalen naar minimaal 1.000 extra mensen in 2030. Daar hebben we overheden, werkgevers en opleidingen in onze regio bij nodig, alleen met hen samen kunnen we ons doel bereiken.’

Joop en Dennis zullen als kwartiermakers de vraag van werkgevers in beeld brengen en kijken hoe dit aansluit bij het opleidingsaanbod bij publieke en private partijen. Samen met alle partijen werken zij aan een concreet plan voor de ontwikkeling van de ETA tot en met 2030. Het streven is om eind 2023 het plan voor de Energie Transitie Academie af te ronden en vanaf 2024 mensen te gaan opleiden en plaatsen.

Wil je meer informatie over de Energie Transitie Academie? Neem dan gerust contact op met Joop Hazeleger of Dennis Gudden van Knooppunt Techniek via info@knooppunttechniek.nl of 0318-664220.

Partners