Platform-E

De energietransitie in Foodvalley komt op stoom: iedereen zet stappen in het verduurzamen van energie, gebouwen en omgeving. Dat leidt al jaren tot een toenemende vraag naar personeel in de energietransitie. Daarom is in de Regio Foodvalley vanuit de Human Capital Agenda besloten om de Energietransitie meer aandacht te geven.

De regio Foodvalley vroeg Knooppunt Techniek – Dennis Gudden en Joop Hazeleger – om de rol van kwartiermaker op zich te nemen. Het jaar 2023 heeft in het teken gestaan van het onderzoek naar het reeds bestaande aanbod, het ophalen van de daadwerkelijke vraag en het verbinden van partijen. Eind 2023 is geconcludeerd dat er veel vragen aan het opleidingsvraagstuk vooraf gaan. Dat is de reden voor een verschuiving van de activiteiten van het bouwen van een Academy naar het bouwen van een community waarin opdrachtgevers, opdrachtnemers en onderwijsaanbieders elkaar treffen. De community gaat elkaar treffen in het Platform-E en binnen dit platform gaan zij samen aan de slag met de thema’s Warmte, Energie en Materialen (circulariteit).

Bij de vorming van het Platform-E hanteren we de volgende werkwijze:

Wil je meer informatie over de Energie Transitie Academie? Neem dan gerust contact op met Joop Hazeleger of Dennis Gudden van Knooppunt Techniek via info@knooppunttechniek.nl of 0318-664220.

Partners