27
mei

ICT-talent naar Regio FoodValley

ICT Campus heeft drie opschalingsprojecten het leven in geroepen om in 2025 hét ICT-centrum voor Food, Health en Tech te worden. Knooppunt Techniek neemt onder leiding van Joop Hazeleger de projectleiding voor het deelproject ‘ICT Talent naar de Regio FoodValley’ op zich. Joop Hazeleger wordt ondersteund door Herman Julsing.

Activiteiten en samenwerking

“De naam van het project is wellicht een beetje misleidend”, vertelt Hazeleger. “Er zit immers al talent in de Foodvalley. Dit talent willen we graag hier houden door activiteiten te organiseren waarin onderwijs en bedrijven elkaar kunnen vinden en een samenwerking kunnen aangaan. Ook willen we graag ICT een prominentere plek geven in het onderwijs”.

 

Aantrekkingskracht

“Eigenlijk zijn wij een soort smeermiddel”, aldus Julsing. “Zo kijken wij bijvoorbeeld naar wat het onderwijs nodig heeft en welk bedrijf hier iets in zou kunnen betekenen. Op die manier ontstaan kleine, maar ook grotere projecten zoals een meerdaags ICT bootcamp”. “Met dit soort initiatieven laten we de studenten zien dat de regio interessant is om te (blijven) leren en werken”, vult Hazeleger aan. “We moeten als regio iets bieden wat uniek is voor een potentiele student of bedrijf. Iedereen weet dat bijvoorbeeld een stad als Utrecht een aantrekkelijke omgeving is qua levendigheid, maar door hier een goed vestigingsklimaat te creëren kunnen mensen uiteindelijk ook de overstap naar regio Foodvalley maken”.

 

Logisch vervolg

Met een achtergrond in het onderwijs en het bedrijfsleven zijn Hazeleger en Julsing bekend met de uitdagingen die ze met het project tegenkomen. “Het samenwerken en verbinden speelde altijd al een heel belangrijke rol in onze werkzaamheden. Het scheelt dan al om wat ervaring te hebben in een project als “ICT Talent naar de Foodvalley”. Dit opschalingsproject is dan een logisch vervolg op waar wij al mee bezig waren”.

 

Toekomstplannen

De heren hebben ook al een idee over hun toekomstplannen: “We zouden graag willen doorontwikkelen naar een leerbedrijf”, vertelt Hazeleger. “Vanuit dit leerbedrijf, waar regionale bedrijven zich bij hebben aangesloten, kun je studenten een traineeship in de FoodValley bieden’ Julsing vult aan: “De wereld wordt tegenwoordig steeds flexibeler; ook bedrijven moeten leren samen te werken door bijvoorbeeld een specialist uit te wisselen. Zo ontstaat er een positieve beweging waarbij kennis wordt meegenomen van plek naar plek. Dit project zal blijven doorlopen, eventueel in een andere vorm, maar uiteindelijk zullen de verbindingen tussen partijen altijd gelegd moeten blijven worden. Zolang mensen elkaar kunnen vinden heb je goud in handen”.