02
jul

Groen licht subsidieaanvraag Sterk Techniekonderwijs

Met het programma ”Sterktechniekonderwijs’ wil het ministerie van OCW de doorontwikkeling van vmbo-techniekonderwijs stimuleren. Knooppunt Techniek bracht in de regio Food Valley vmbo-scholen met een techniekprofiel bij elkaar. Deze scholen pitchten gezamenlijk een verbetervoorstel en dienden hiervoor een subsidieaanvraag in. Op maandag 1 juli werd bekend gemaakt dat dit plan is goedgekeurd! Hiermee is ruim 8 miljoen euro toegekend om de komende vier jaar de doelstellingen voor het vmbo techniekonderwijs in de Food Valley te gaan realiseren.

In totaal hebben 78 regio’s plannen ingediend om hun techniekonderwijs in de komende vier jaar verder te ontwikkelen. De FoodValley-regio startte met het vormen van een netwerk van vmbo-scholen, met De Meerwaarde, Het Streek, Pantarijn en CSV Het Perron als initiatiefnemers. Knooppunt Techniek nam de rol op zich om een regiovisie en een activiteitenplan op te stellen. De plannen van 45 regio’s zijn toegekend. De overige regio’s krijgen tot 1 oktober de tijd om hun inzending te verbeteren.

Kick-off 26 september

In de komende jaren gaan we samen met het regionaal bedrijfsleven, alle vo-scholen in de arbeidsmarktregio FoodValley met een TL-profiel, opleidingsbedrijven, mbo-instellingen en regionale overheden aan de slag met de uitvoering van het goedgekeurde plan. De activiteiten worden toegelicht tijdens de kick-off van STO FoodValley op donderdag 26 september 2019.