19
feb

Groen en grijs samen in Hackathon

GROEN ALS OPLOSSING VOOR WATEROVERLAST EN DROOGTE

Op 1 maart gaan meer  dan 100 studenten tijdens een hackathon aan de slag met een betekenisvol vraagstuk. De teams verzamelen zich op de campus in Wageningen waar de WUR en One Planet Research Centre onderdak en ondersteuning bieden.

Studenten uit het groene – (Aeres MBO) en grijze onderwijs (ICT studenten van CHE en Technova College) werken in multidisciplinaire teams gedurende een dag aan het vraagstuk. De vraag is afkomstig van de Koninklijke Ginkel Groep, een ‘duurzaamheidsbedrijf dat hoogwaardige hoveniersdiensten en groene en blauwe specialismen biedt’. De Ginkelgroep is verantwoordelijk voor het beheer van diverse projecten, variërend van kleine tuinen tot grotere natuurgebieden, ruimtelijke projecten en groene gebouwen met daktuinen, groene gevels en binnen groen.

Het doel is om een low budget, schaalbare oplossing te ontwikkelen voor het monitoren van o.a. de waterhuishouding op de diverse projecten. De focus ligt op het meten van vochtwaarden van grond of substraat, waterpeilwaarden van eventuele buffers, EC-waarden (zoutgehalte), temperatuur en pH (zuurgraad). De oplossing moet gebruikmaken van open source software.

In de dagen voorafgaand aan de hackathon wordt in de verschillende opleidingen aandacht besteed aan de rol die de studenten die dag kunnen pakken, maar de oplossing zal in een ‘pressure cook’ tot stand moeten komen. Aan het eind van de middag weten we welk team er met de trophy vandoor gaat.

De dag wordt  georganiseerd door het DigiLab en Knooppunt Techniek.