14
nov

Werksessie Energietransitie Academie

Binnen de Foodvalley bouwen we aan een Energietransitie Academie. We kiezen ervoor om de regionale koplopers hierbij te betrekken omdat zij de beste aanjagers zijn in de transitie. Zij nemen dagelijks al het voortouw met toepassing van innovaties in techniek en materiaalgebruik. Zij steken hun hoofd boven het maaiveld, zien kansen in de noodzakelijke verandering. Maar zij ondervinden ook uitdagingen in bijvoorbeeld de snelheid waarin de veranderingen zich voltrekken, in het vinden van goede samenwerkingspartners, in bijscholing van personeel.

In de afgelopen periode hebben wij contact gehad en u hebt aangegeven, als één van de koplopers, mee te willen denken (en werken) bij de bouw van de Energietransitie Academie.

Op 14 november betrekken we u graag in onze werksessie waarin we rond de thema’s ‘energie, warmte en materialen’ bepalen wat ons te doen staat.

We zien u graag de 14e november bij BIT-Meetme in Ede

Aanvang: 15.30 uur