18
nov

Uitreiking ICT-awards regio FoodValley

Het beste wat Regio Foodvalley aan ICT-parels te bieden heeft. Het innovatiefste concept, het meest succesvolle businessmodel of de veelbelovendste vinding. Komt dat zien op de tweede editie van de Regio Foodvalley ICT Awards in De Basiliek in Veenendaal, op maandag 18 november.

 ‘Omdat de Digital Days voor aanstormend ICT-talent in februari plaatsvonden, is ervoor gekozen om de Foodvalley ICT Awards van mei naar november te verplaatsen. Gastheer en partner is weer De Basiliek in Veenendaal.’ Aan het woord is Gerrit Valkenburg, ICT-ondernemer, secretaris van ICT Valley (de stichting waarin regionale ICT-bedrijven samenwerken) én lid van de voordracht commissie voor de kandidaten. Qua opzet is dit evenement uniek in Nederland, afgezien van landelijke ICT-initiatieven. ICT Valley en ICT Campus (de publiek-private samenwerkingsconstructie van overheden, onderwijs en bedrijfsleven) nemen ditmaal de organisatie op zich. De vorige editie trok zo’n 350 belangstellenden, waarmee het voor velen tevens een interessante netwerkbijeenkomst werd.

‘Dit evenement is uniek in Nederland’     

Vier categorieën

‘De prijsuitreiking bestaat uit vier categorieën: software company, service/system management, startup en cross-over. Denk bij de laatste klasse aan interessante cross-over concepten op het gebied van food, health en tech. Zoals een nieuwe softwaretool voor de agrarische sector of de gezondheidszorg.’ Per categorie dingen drie kandidaten mee naar de glimmende bokaal. ‘De voordrachtcommissie, met daarin vertegenwoordigers van onder andere Knooppunt Techniek, de Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV) en Rabobank Vallei en Rijn, zoekt naar kandidaten voor de Foodvalley ICT Awards. Degene die wij benaderen of door anderen worden aangedragen, krijgen vervolgens een motivatieformulier om in te vullen. De reacties gaan in het juryboek, waar de jury haar keuze van de kandidaten op baseert. De jury staat onder de bezielende leiding van mr. Arnaud Wilod Versprille van Olenz Notarissen uit Veenendaal.’

‘We stimuleren tegelijk de innovatiekracht’

Publiciteitsmiddel

De Foodvalley ICT Awards vormen tevens een prachtig publiciteitsmiddel. ‘We presenteren hiermee de ICT-prestaties in de Regio Foodvalley en stimuleren tegelijk de innovatiekracht op dit gebied. Geloof me, ook onder de startups barst het van het talent en de ambitie. Voor de individuele ondernemers is het event een mooie reclamestunt dat landelijke aandacht genereert, bijvoorbeeld in de vakpers. Bovendien stellen de genomineerden zich in een introductiefilmpje aan het publiek voor.’ Een aantal sprekers uit het ICT-werkveld houdt een korte maar krachtige presentatie. ‘Geen lange toespraak, maar tweemaal een kernachtige boodschap van een kwartier. De namen houden we nog even geheim. Maar het zijn wel autoriteiten op hun vakgebied.’

‘De sprekers zijn autoriteiten op hun vakgebied’

DigitalHUB Regio Foodvalley

Als klap op de vuurpijl wordt de DigitalHUB Regio Foodvalley gelanceerd. ‘Een digital hub, ten behoeve van de recent gesloten Regio Deal met gelden van het Rijk, voor de Regio Foodvalley. ICT Campus gaat dit project faciliteren. Het wordt een dataplatform voor onderzoeksinstellingen, overheden en ondernemers. Deze big data hub verzamelt en deelt (met behoud van data eigenaarschap en anonimisering) alle relevante data en Internet of Things-toepassingen voor agrifood/health en regionale/lokale items 

 

https://www.dutch-ict-awards.nl/

Programma

19.30 De Basiliek