06
okt

Bouw mee aan de Energietransitie Academie

Gesprekken met koplopers starten na groen licht stuurgroep 

De energietransitie vraagt van bedrijven zich aan te passen. De stuurgroep heeft met ons geconcludeerd dat koplopers de beste aanjagers zijn in de transitie. Zij nemen dagelijks al het voortouw met toepassing van innovaties in techniek en materiaalgebruik. Zij steken hun hoofd boven het maaiveld, zien kansen in de noodzakelijke verandering. Maar zij ondervinden ook uitdagingen in bijvoorbeeld de snelheid waarin de veranderingen zich voltrekken, in het vinden van goede samenwerkingspartners, in bijscholing van personeel. Daarom gaan wij verder op de ingeslagen weg en bouwen we aan een netwerk van koplopers om ons te helpen goede richting te geven aan de Energietransitie Academie. En doen we een oproep aan bedrijven die mee willen bouwen zich aan te sluiten.

Warmte, energie, materiaal

De Energietransitie Academie heeft als doel mensen op te leiden in de onderwerpen die bepalend zijn in de transitie. Of beter, transities. Want we zien drie transities die relevant zijn voor de bouw- en installatiesector: warmte, energie en materiaal. Met de koplopers willen we deze drie transities verder uitdiepen en vooral vertalen naar de dagelijkse praktijk: wat hebben we nodig aan kennis en expertises van ons personeel, wat verwachten we van opleidingen hierin, wat missen we nog?

Bouw mee

25 oktober starten we met de eerste sessie met koplopers. Wil je ook aansluiten? Aanmelden kan via – Knooppunt techniek