09
apr

Blog Joop Hazeleger “Dat we dat nooit eerder hebben gedaan….”

“Mijn agenda zag er in een mum van tijd heel anders uit. Knooppunt Techniek verbindt partijen aan elkaar, maar als deze elkaar niet meer ontmoeten, wordt het lastig. Althans, dat dacht ik. Maar ook voor ons geldt dat we in no time op zoek zijn gegaan zijn naar andere vormen van digitale ontmoeting. Dit werkt en er ontstaan ook nieuwe ideeën en creatieve oplossingen. Bijzonder om te ervaren. Bij sommige projecten is er vertraging omdat de huidige situatie een ander handelingsperspectief vraagt. We zijn met partners op zoek naar mogelijkheden om deze toch doorgang te laten vinden. Een mooi voorbeeld hiervan is de bootcamp ICT Campus 2020 ‘The I-boer’. Deze werd wreed verstoord, maar binnen enkele dagen kon het digitaal verder. Op dit moment organiseren we virtuele bedrijfsbezoeken. Een reactie die ik onlangs ontving: “Dat we dat nooit eerder hebben gedaan. Het is laagdrempelig en kan eigenlijk altijd.”

Niet elk kind groeit op in een gezin waar een laptop en een wifi-signaal even vanzelfsprekendheid zijn als water uit de kraan
De wereld is in korte tijd compleet veranderd door de coronapandemie. De gedrevenheid van het zorgpersoneel vind ik indrukwekkend en heel mooi. Ik heb enkele keren de vlog’s gezien van medewerkers in de frontlinie en die komen hard binnen. Ik ben van origine docent en mijn onderwijshart tikt nog altijd. Het doet me daarom pijn om te zien dat thuisonderwijs voor een grote groep kinderen echt moeilijk is. Niet elk kind groeit op in een gezin waar een laptop en een wifi-signaal even vanzelfsprekendheid zijn als water uit de kraan. Maar ook maak ik mij zorgen om mijn ouders. Zij zijn 92 en 90 jaar en zeer kwetsbaar. Ook voor hun geldt dat ze geen bezoek meer mogen ontvangen. Ik weet dat het virus bij hun hard toeslaat als het in hun huis passeert. Ik moet er niet aan denken dat ik er dan niet voor mijn ouders kan zijn.

Blijf elkaar opzoeken
We zien dat veel bedrijven in ons netwerk het zwaar hebben of een zware tijd tegemoet gaan. In de afgelopen jaren hebben we gewerkt aan een sterke verbinding van onderwijs met het regionale bedrijfsleven. We hebben met een groot aantal bedrijven een goede relatie opgebouwd. Hierdoor werkten we samen aan mooi (beroeps)onderwijs. Er is kans dat deze ondernemers voorlopig, heel logisch natuurlijk, bezig zijn met het overeind houden van hun bedrijf. Daarmee lopen we het risico elkaar kwijt te raken. Ik hoop dat we elkaar, ook in deze tijd, blijven opzoeken.

Omzien naar elkaar
We hebben vaak niet in de gaten hoe bevoorrecht we zijn om in een land als Nederland te wonen. We gaan uit van veel vanzelfsprekendheden. Deze tijd leert dat we toch kwetsbaar zijn en dat we hierop bedacht moeten blijven. Ook als het allemaal voor de wind lijkt te gaan. Het leert ons ook dat het van belang is om naar elkaar om te kijken. Ik hoop dat iedereen gezond blijft en dat we elkaar blijven opzoeken om samen de Foodvalley sterk te houden.”