Samen werken aan sterk technisch onderwijs in de regio Foodvalley

Sterk Techniekonderwijs geeft regio Foodvalley een boost!

In regio Foodvalley wordt iedere dag hard gewerkt aan de voedselvoorziening van morgen. Hoewel de focus in deze regio op ‘food’ ligt, is er ook sprake van een stevige en brede techniek- en ICT-sector. Er is een toenemende vraag naar goed geschoold technisch personeel. Ook in regio Foodvalley. Er wordt daarom vanuit de overheid via het initiatief Sterk Techniekonderwijs (STO) extra geïnvesteerd in het techniekonderwijs. De activiteiten in dit programma moeten ervoor zorgen dat jongeren graag kiezen voor een opleiding in de techniek en dat het onderwijs nog beter aansluit op beroepen van de toekomst. Want juist in de techniek zijn er volop interessante en aantrekkelijke banen met goede carrièreperspectieven en inkomens!

Onderwijs en technisch bedrijfsleven slaan handen ineen

De vier vmbo-scholen: De Meerwaarde, Het Perron, Het Streek College en Pantarijn ontwikkelden voor regio Foodvalley samen het activiteitenplan. Het plan richt zich op het basis- en voortgezet onderwijs, het mbo en het technisch bedrijfsleven. Joop Hazeleger, directeur Knooppunt Techniek: “De infographic en de video laten zien dat de samenwerking zijn vruchten heeft afgeworpen en er veel stappen gezet zijn. Zo zijn er techniekoriëntatiemomenten voor leerlingen georganiseerd, werkplaatsen op scholen gemoderniseerd, keuzevakken ontwikkeld, docenten verder geprofessionaliseerd en is de doorlopende leerlijn verder ontwikkeld. En alleen al tot en met 2022 namen 10.000 leerlingen en 200 docenten deel aan activiteiten in het programma!”

Partner worden van Knooppunt Techniek? Informeer naar de mogelijkheden
Bel 0318 664 220 of stuur een mail naar info@knooppunttechniek.nl