ICT4FoodValley

FoodValley krijgt een eigen ICT Campus. Met ICT4FoodValley bundelen overheid, bedrijven en onderwijs daarvoor de krachten. Met een online vacaturebank, outplacementbank, detacheringsbank en stageplaatsen en opleidingen werken ze samen aan duurzame inzetbaarheid van studenten en werknemers in ICT.

Stichting ICT Valley verbindt en versterkt ICT-bedrijven in FoodValley door het delen van kennis en ervaring. Onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, overheden, ondernemersverenigingen en professionals werken daarbij samen aan een eigen ICT Campus met een centraal informatieplatform, kennisevenementen en onderwijsontwikkeling.

Dat kan met nog meer impact! Knooppunt Techniek heeft daarom subsidie aangevraagd bij het regionaal investeringsfonds MBO voor de PPS ICT4FoodValley. Zodra de subsidie er is, komen er meer activiteiten. En vaker!

Rol, missie en visie

Het RIF-project ICT4FoodValley verbindt studenten tijdens hun opleiding zo intensief mogelijk met de beroepspraktijk in de ICT sector en stemt de onderwijsinhoud af op de behoefte van de beroepspraktijk.

Knooppunt Techniek

– Is initiatiefnemer
– Verbindt bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen
– Voert programmamanagement