Nieuws van Knooppunt Techniek

Op deze pagina vindt u al het laatste nieuws omtrent Knooppunt Techniek. Wilt u nu nog beter op de hoogte zijn, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief:

Techniekpact ook in FoodValley op stoom

17 juni 2015 - auteur:

naamloos

 

Onder de titel ‘Be smart, boost technology’ vond maandag 15 juni j.l. de jaarconferentie plaats van het Techniekpact. In aanwezigheid van staatssecretaris Dekker en de ministers Bussemaker en Kamp werden successen gedeeld en werd, vooral ook, vooruit gekeken. De instroom in de techniek is gelukkig groeiend in zowel het hbo als in het wo. Op havo en vwo is zichtbaar dat er meer voor de natuur&techniek-profielen wordt gekozen. Het mbo blijft landelijk nog achter en daarmee ligt er nog een flinke uitdaging om in 2020 de ‘4 op de 10’ te halen.

Gelukkig is het tij in de FoodValley aan het keren. Over de periode 2011 – 2014 is het instroompercentage van ROC A12 nog -7%, maar in het laatste jaar is er een groei zichtbaar van 3%. ROC A12 wijkt hierin in positieve zin af van het landelijke beeld dat -21%, respectievelijk -1% is.

Het gehele rapport is te downloaden via: http://techniekpact.nl/nationaal-techniekpact-2020