Nieuws van Knooppunt Techniek

Op deze pagina vindt u al het laatste nieuws omtrent Knooppunt Techniek. Wilt u nu nog beter op de hoogte zijn, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief:

Samen ontwikkelen

4 november 2015 - auteur:

Dinsdag 3 november j.l. waren afdelingsleiders en decanen van 5 regionale vo-scholen aanwezig in het Knooppunt Techniek. Joop Hazeleger nam de aanwezigen mee in de plannen rondom Tech4Food en de ontwikkelingen van techniekmodules voor het voortgezet onderwijs. Jan Dekker presenteerde een voorstel en ging met de aanwezigen op zoek naar de mogelijkheden. Hoewel de scholen elk hun eigen speerpunt hebben, is er in de breedte behoefte aan oriëntatie op een loopbaan in een technische sector. Een werkgroep, bestaande uit 3 vertegenwoordigers uit het vo en een projectleider van één van de deelprojecten van Tech4Food  gaan onder leiding van Jan Dekker met de verdere invulling aan de slag. Doelstelling: voor de zomer ligt er een aantal modules die het komend studiejaar al kunnen worden ingezet. Vanzelfsprekend worden de partners uit het bedrijfsleven betrokken voor het leveren van input, opdrachten, gastdocenten en inspirerende omgeving.

Met deze modules wordt een volgende stap gezet op weg naar het aanbod van een brede menukaart