Knooppunt Techniek

Het Knooppunt Techniek is de plaats waar, rondom de woorden Kiezen, Leren en Werken, activiteiten worden ontwikkeld en ondersteund voor de Technische sectoren in de FoodValley. Het Knooppunt Techniek staat in verbinding met het regionale technische bedrijfsleven, het onderwijsveld en de regionale overheid.

Het Knooppunt Techniek sluit met haar doelstellingen aan bij de landelijke doelstellingen zoals deze in het TechniekPact zijn omschreven en heeft daarmee de ambitie om de instroom in de technische opleidingen te verhogen, studenten en docenten in aanraking te brengen met de modernste technieken en innovatieve leeromgevingen te creëren waarin geschoold en bijgeschoold kan worden.

Een plek op de Kenniscampus

Het Knooppunt Techniek is gevestigd op de Kenniscampus Ede. Binnen het Knooppunt kunnen de verschillende partners elkaar ook fysiek ontmoeten. Onze vergaderruimte wordt gebruikt voor presentaties, overleg en scholingsactiviteiten. Bovenal is het een ontmoetingsplek.

Er wordt uitgegaan van vier technieksectoren als ‘basics’ voor de arbeidsmarkt:

  1. Engineering en procestechniek;
  2. ICT, Beeld & Geluid;
  3. Bouw;
  4. Motorvoertuigen

Knooppunt Techniek
Reehorsterweg 90
6717 LG Ede

0318 - 664220

Wie treft u in het Knooppunt Techniek?

Joop Hazeleger Joop Hazeleger

- directeur
(j.hazeleger@knooppunttechniek.nl)

Cora Cora van Wijngaarden

- projectcoördinator
(c.vanwijngaarden@knooppunttechniek.nl)

Herman Julsing Herman Julsing

- projectleider  Tech4Food
- projectleider Food Midden Nederland
(h.julsing@knooppunttechniek.nl)

 hans Hans Krijgsman

- Projectleider PPS Tech4Food
(h.krijgsman@roca12.nl)

 

 

 jaime Jaime A. Leal

- Labcoach Makerslab
(jaime@makerslab.nl)

 

 sander Sander van Vliet

- Labcoach Makerslab
(sander@makerslab.nl)

 

 

 manfred Manfred van de Voort

- Labcoach Makerslab
(manfred@makerslab.nl)