Nieuws van Knooppunt Techniek

Op deze pagina vindt u al het laatste nieuws omtrent Knooppunt Techniek. Wilt u nu nog beter op de hoogte zijn, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief:

Masterclass Tech4Food helpt bedrijven

19 februari 2017 - auteur:

Met en groep van ongeveer 20 personen uit verschillende bedrijven en instellingen in de regio Foodvalley is onder bezielende leiding van Jan Willem Nuis nagedacht over wat er gedaan kan en moet worden om huidig en toekomstig personeel zo goed mogelijk voor te bereiden op veranderingen. Dat er veranderingen komen, was voor iedereen volkomen duidelijk ook al verschilden de aanwezigen van achtergrond: managers, HR professionals, wethouder of leden van een OR. De vraag is dan hoe je beleid en acties kunt opzetten om van personeel een medewerker 2.0 te maken.

In deze Tech4Food Masterclass, georganiseerd door Knooppunt Techniek, werkte Jan Willem (lector bij CHE) enkele deelonderwerpen van dit vraagstuk uit. Vanuit verschillende visies op leren kwam hij tot en zevental aandachtspunten voor het opzetten van toekomstbestendig personeelsbeleid. Bedrijven en scholen delen dezelfde missie en verantwoordelijkheden. Niet verwonderlijk dus dat op dit punt aandacht gevraagd werd voor verdere samenwerking tussen scholen en bedrijven.

Deze kennisdeling werd zeer gewaardeerd door de aanwezigen en gaf een goede basis voor acties. Wordt vervolgd.