Nieuws van Knooppunt Techniek

Op deze pagina vindt u al het laatste nieuws omtrent Knooppunt Techniek. Wilt u nu nog beter op de hoogte zijn, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief:

Bootcamp over energietransitie

8 oktober 2018 - auteur:

Knooppunt Techniek organiseert tal van activiteiten die verschillende doelen (tegelijk) dienen: het onderwijs innoveren door het bedrijfsleven nadrukkelijk te koppelen aan wat er in school gebeurt en omgekeerd. De instroom bevorderen van technische opleidingen. Het onderwijs aantrekkelijker maken en de aandacht voor duurzaamheid vergroten.

Op 15 oktober start de bootcamp ‘Level up, Power down’ voor studenten van het Technova College van de opleidingen ICT, Bouwkunde, Mechatronica, Motorvoertuigentechniek, AV, Media, Fotografie en Podium en Eventtechniek. In de meeste gevallen betreft het de eerstejaarsstudenten.

Wat is een bootcamp?

Tijdens een bootcamp gaan studenten in kleine groepen aan de slag met een levensechte opdracht. Bij een bootcamp gaat het om het vergroten van de zogenaamde ‘extra’ vaardigheden als het kunnen samenwerken in een multidisciplinair team (samenwerkend leren), projectmatig kunnen werken, professioneel kunnen presenteren en kunnen werken aan een realistische opdracht. Omdat er weinig tijd beschikbaar is, moet de student de kunst gaan verstaan om snel te schakelen en te organiseren zodat er binnen de tijd een eindproduct is.

Level Down, Power Up

Van maandag 15 tot en met donderdag 18 oktober gaan zo’n 300 studenten in gemengde groepen aan de slag met een casus die door de gemeente Ede wordt aangedragen: Hoe kunnen we een wijk in Ede het beste aardgasvrij cq klimaatneutraal maken?

In deze casus zit de uitdaging om verschillende alternatieven te onderzoeken. Een extra opdracht is om als team studenten na te denken over bijkomende vragen als: Hoe ga je met burgers zo goed mogelijk communiceren over energietransitie?

Op maandag geven 14 organisaties en bedrijven acte de presence om input te geven aan het denk- en onderzoeksproces. Vervolgens gaan de teams à 6 personen aan de slag. Via scrum en andere technieken werken de studenten planmatig aan het op te leveren advies: er komen 3 waardige alternatieven waarvan er 1 verder uitgewerkt en gepresenteerd wordt.

Woensdagmiddag zullen er excursies plaatsvinden naar bedrijven die op eigen wijze invulling geven aan energietransitie. Hiermee komen studenten in direct contact met de praktijk.

Donderdag staat in het teken van de presentatie: de hoofd- en deelvragen worden helder voor het voetlicht gebracht door een pitch met ondersteuning van audiovisueel materiaal.

Aan deze bootcamp werken mee:

ABB Ede, BIT Ede, Groendak Scherpenzeel, Hodes Huisvesting BV Goor, Leertouwer Barneveld, Techtron Veenendaal, MPD Groene Energie Ede, Toyota Ede, Woonstede Ede, Cose Wageningen, WUR Wageningen, Eneco Rotterdam, Energie Coöperatie Ede, Green Office Wageningen, KEK Wageningen, Omroep Ede, Onze Joost Amsterdam, Scholt Energy Control Valkenswaard, Simac Ede, Techcom Light Ede