Bedrijven

Onder de titel ‘TECH4FOOD’ wordt gewerkt aan een  betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de Regio FoodValley. Een groot aantal bedrijven is partner geworden in de publiek-private samenwerking ‘TECH4FOOD’. Samen met bedrijven, scholen, beroepsopleidingen, universiteit Wageningen en overheden worden activiteiten ontwikkeld die er toe gaan leiden dat meer jongeren voor techniek kiezen en er voortdurend geprofessionaliseerd wordt door studenten, docenten en de medewerkers uit de samenwerkende bedrijven. Thema’s die hierbij centraal staan zijn: Circulaire Economie, 3D-Technieken en Smart Industry

Regio FoodValley

regio foodvalley 

Regio FoodValley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, met samen 330.000 inwoners. De regio kent een klein bureau dat fungeert als een spin in het web. Gemeenten leveren ambtelijke capaciteit voor het uitvoeren van regionale opgaven. Zodoende houdt het regiobestuur sterke binding met de regiogemeenten. De regio ontwikkelt beleid en adviseert provincies, Rijk en Europese Commissie over wetten en regels. Ook coördineert de regio een uitvoeringsprogramma, dat een groot aantal projecten behelst. Deze projecten worden door samenwerkende gemeenten uitgevoerd. De regio faciliteert.

NN Netherlands

nn 

 

NN Netherlands is een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van hoogwaardige precisie plaatwerk producten en kegellagers voor de lager industrie en automotive industrie. Zij produceert in Veenendaal driedimensionale metalen componenten die worden toegepast in een verscheidenheid van industriële en consumentenproducten.

NN Netherlands is partner in de deelprojecten: 3D-Techniek en Smart Industry

Gebiedscoöperatie O-gen

O-genGebiedscoöperatie O-gen is per 1 januari 2014 opgericht, met de missie: versterking van de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied in de Gelderse Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek.

Kennis delen, ontwikkelen en verbinden van initiatieven en activiteiten in de regio. Hierbij wordt gewerkt vanuit de wensen en belangen van de leden.

Gebiedscoöperatie O-gen is partner in het deelproject: Circulaire Economie

NL InnovatieWerkt

nl innovatieNL innovatie Werkt is een snel groeiende innovatieversneller in de regio. Door de latent aanwezige innovatiekansen en -mogelijkheden waarover het MKB beschikt, te ontsluiten en te ontwikkelen, is NL innovatie Werkt de concrete en volledig operationeel ingerichte aanjager van nieuwe economische activiteit -en dus werkgelegenheid- in de regio Veenendaal.

NL innovatie Werkt is partner in de deelprojecten: Circulaire Economie en 3D-Techniek

Ook participeren?

Hebt u een mooi project of wilt u zich aansluiten? Vul dan onderstaande velden in en wij nemen contact met u op.