Bedrijven

Onder de titel ‘TECH4FOOD’ wordt gewerkt aan een  betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de Regio FoodValley. Een groot aantal bedrijven is partner geworden in de publiek-private samenwerking ‘TECH4FOOD’. Samen met bedrijven, scholen, beroepsopleidingen, universiteit Wageningen en overheden worden activiteiten ontwikkeld die er toe gaan leiden dat meer jongeren voor techniek kiezen en er voortdurend geprofessionaliseerd wordt door studenten, docenten en de medewerkers uit de samenwerkende bedrijven. Thema’s die hierbij centraal staan zijn: Circulaire Economie, 3D-Technieken en Smart Industry

WEpods

De Provincie Gelderland gaat in de FoodValley regio een pilot uitvoeren met twee zelfrijdende voertuigen (zonder stuur en pedalen) tussen station Ede/Wageningen en Wageningen University & Research centre (WUR) en op de WUR campus. De voertuigen zogenaamde WEpods hebben in eerste instantie een hospitality functie voor (buitenlandse) bezoekers van de WUR. De provincie Gelderland laat met deze pilot zien dat er serieus werk wordt gemaakt van haar ambities voor nieuwe, flexibele, duurzame en sociale mobiliteit.

Opdrachtgeer voor het WEpods project is de provincie Gelderland. Het WEpods consortium bestaat uit de volgende projectpartners: TU Delft (contractpartner), Spring Innovation Management (projectleiding), Robot Care Systems (systeem integratie), Mapscape (HD kaart voor automatisch rijden) en Connekt (Communicatie en PR).

Waarom de naam ‘WEpod’? Een pod is de algemeen gangbare term voor een (klein) automatisch voertuig. Algemeen refereert pod aan een omhulsel voor kostbare inhoud. WE staat voor Wageningen en Ede en voor iedereen (we) die bij het project betrokken is: de provincie, de FoodValley regio, de projectgroep, de buurtbewoners, de gebruikers etc. WE duidt aan dat we het samen doen en dat we trots kunnen zijn als we dit project dankzij ieders bijdrage tot een succes kunnen maken.

Bij het WEpods project staat kennisontwikkeling en –deling voorop. Elk probleem dat we tegenkomen draagt bij aan verdere kennisontwikkeling. De pilot levert geen staand systeem op, maar een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk automatisch rijden een stap dichterbij brengen.

Innax Gebouw & Omgeving

INNAX GEBOUW & OMGEVING heeft alle disciplines die nodig zijn voor het verduurzamen van gebouwen en gebieden in huis. We hebben een integrale visie op energie, techniek, duurzaamheid en veiligheid. Deze stelt ons in staat om te zorgen voor een comfortabele, gezonde en goedkopere werk- en leefomgeving. Wij onttrekken energie uit duurzame energiebronnen, waardoor opdrachtgevers geheel of gedeeltelijk onafhankelijk worden van het energienet. De lagere uitstoot en exploitatiekosten die hierdoor ontstaan, dragen bij aan verschillende maatschappelijke doelstellingen en een positief imago.

De oplossingen van INNAX zijn inzetbaar gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw. Wij helpen u het juiste uitgangspunt voor uw doelstellingen te bepalen, en dankzij onze analyses weet u precies waar u aan toe bent. Aan de hand van onze onderbouwde adviezen en energieconcepten, werken we samen met u aan de juiste oplossing. Daarnaast nemen we u, wanneer u dat wenst, de realisatie van de plannen uit handen. Omdat we staan voor ons werk, geven wij ook garanties af. Wij maken duurzaamheid beheersbaar en betaalbaar.

Link in the loop

Link in the Loop zet betrouwbare systemen van circulaire samenwerking op tussen ondernemers, overheid en onderwijs. Door de natuurlijke en nauwere band die ontstaat tussen praktijk en het leerproces kan er vanaf de basis flexibeler worden ingesprongen op de snelle ontwikkelingen van morgen. Dat is slim, duurzaam en noodzakelijk.

Van der Sijs Techniek & Automatisering

Van der Sijs Techniek & Automatisering, opgericht in 1974 is een elektrische panelenbouwer die zowel besturingspanelen als energieverdelers ontwerpt en assembleert.

Al sinds de oprichting van ons bedrijf houden wij ons bezig met de productie van besturingskasten. Een besturingskast heeft diverse in- en uitgaande signalen die veelal verwerkt worden door een PLC of PC. Er bestaat duidelijk een interactie tussen de status van de te besturen installatie en de signalen uit de besturingskast.

Van der Sijs Techniek & Automatisering bedient het hele traject van ontwerp tot en met het in bedrijf stellen van een installatie en de nazorg daarvan. De grootste klanten voor wat betreft automatisering zijn overheid en waterschappen die oplossingen zoeken voor rioolwaterzuiveringen en gemalen.

Energieverdelingen zijn systemen waarbij het binnenkomende vermogen wordt verdeeld over diverse uitgangen. De vermogens variëren van 6 tot 6300 Ampère. De meeste klanten zijn installateurs die de verdeler plaatsen in een installatie. Ons bedrijf is gespecialiseerd in verdelers voor retail, telecominstallaties en datacenters.

Ook participeren?

Hebt u een mooi project of wilt u zich aansluiten? Vul dan onderstaande velden in en wij nemen contact met u op.